AIPMS

ASOCIACION INDEPENDIENTE DE POLICIA MUNICIPAL DE SABADELL - Los comentarios son a titulo personal.
PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL DE CUALQUIER ARTICULO o FOTOGRAFIA

miércoles, 21 de enero de 2015

SOLICITUD DE AUDITORIA DE GESTION

Documento remitido a las diferentes fuerzas políticas para su votación en el próximo Pleno Municipal.


EXPOSICIÓ DE MOTIUS
                                                                                                        
L’Associació Independent dels Policies Municipals de Sabadell és una agrupació de funcionaris policials reconeguda per la Generalitat de Catalunya amb el número 53.591 fundada amb l'objectiu de reclamar dins de l'organització policial del Cos de la Policia Municipal de Sabadell que es compleixin una sèrie de principis bàsics recollits en les normes d'actuació administrativa com són la transparència, la igualtat d'oportunitats, el servei públic i l'eficàcia dels mitjans.

Aquesta exposició de motius conté les raons per les quals, al nostre judici, és important adoptar una mesura per part del Ple Municipal. Aquesta mesura consisteix en iniciar una Auditoria de Gestió en la Policia Municipal de Sabadell externa i independent sota la premissa d'analitzar, diagnosticar i establir paràmetres amb la finalitat de reajustar l'organització de la Policia Municipal. La nostra organització policial necessita urgentment una reestructuració, sent necessària una reducció ràpida de la seva estructura de costos per millorar, fonamentalment, la seva organització i establir un control d'eficàcia, eficiència, transparència i economia.


Per aquesta raó, les justificacions s'enfoquen sota els següents aspectes:


(1) Raons d'índole organitzativa


(2) Raons d'índole funcional

(3) Raons d'índole legal-administrativa


1. RAONS D'ÍNDOLE ORGANITZATIVA

La Policia Municipal de Sabadell viu des de fa temps immersa en un procés de desestructuració i conflicte derivat del buit organitzatiu i l'absència total d'objectius, provocant una total descoordinació entre els membres de la plantilla i fins i tot el Staff de Comandament.


2. RAONS D'ÍNDOLE FUNCIONAL


Dins de l'organització policial es viuen una sèrie de tensions internes que provoquen un estat de crispació constant, davant l'organització del treball imposada des de la Prefectura del Cos. Per això, el descoratjament i la desmoralització afecta fins i tot a la salut dels agents per l'estrès, l'ansietat i altres patologies pròpies de les pressions a les quals estan sotmesos, en trobar-se diàriament un ambient de treball crispat i desmotivat, derivat tot això, d'una tipologia de gestió dogmàtica sota aspectes axiomàtics.


3. RAONS D'ÍNDOLE LEGAL-ADMINISTRATIVA


L'atorgament indiscriminat de prerrogatives diferents a la resta de la plantilla ocasiona la vulneració tàcita dels principis constitucionals d'ordre administratiu que estan recollits en el marc normatiu dels empleats públics. En la Policia Municipal de Sabadell, la igualtat, el mèrit i la capacitat han estat suplantats per la concessió de beneficis laborals a dit, sense importar que aquesta vulneració fragant d'aquests principis, estigui reprovada pel Tribunal Constitucional on censura qualsevol preterició o reserva «ad personam», ja sigui de manera expressa com encoberta. La imparcialitat i l'objectivitat han estat bandejades del dia a dia en aquest col·lectiu.
No hay comentarios:

Publicar un comentario